ژجیانگ Mesa شرکت بهداشتی، با مسئولیت محدود

★ ما ارزش های خانوادگی را ارتقا می دهیم، ما به افراد احترام می گذاریم و تلاش خلاق را تشویق می کنیم. ما روش استخدام و درمان کارکنان را به عنوان ویژه ای در نظر می گیریم. به همین دلیل است که ما بهترین تیم ممکن را داریم. ما به طور فعال از پیشرفت شخصی و حرفه ای کارکنان خود حمایت می کنیم. در نهایت، ما Mesa را با هم تشکیل می دهیم.

mesa team

mesa team

mesa team