ژجیانگ Mesa شرکت بهداشتی، با مسئولیت محدود

در حال حاضر یک مزیت طبیعی جغرافیایی، واقع در مرکز از شانگهای، Hangzhou و نینگبو.
خوش آمدید به بازدید.
 shower room

شانگهای: 1.5 ساعت با ماشین;   30 دقیقه با قطار

Hangzhou: 1.5 ساعت با ماشین;   40 دقیقه با قطار

Ningbo: 1.5 ساعت با ماشین